slaats art

SLAATS CONTEMPORARY ART

Miriam Slaats studeerde in 1988 af aan de Nederlandse Academie voor Beeldende Kunsten te Maastricht. Haar carrière mag succesvol genoemd worden. Het werk wordt in binnen- en buitenland tentoongesteld. Verzamelaars bevinden zich over de gehele wereld en tevens is haar kunst terug te vinden in vooraanstaande bedrijfs- en privécollecties. De kunstenaar verwierf in de loop der tijd diverse onderscheidingen en journalistiek wordt haar werk veelvuldig belicht.

KORT HISTORISCH OVERZICHT

De vroege schilderijen van Slaats ademen vaart en een kleurige vrolijke positieve energie. Rond 2006 wordt door een heftige persoonlijke gebeurtenis, haar kleurenpalet donkerder en de vormen strenger. Waarna Slaats in 2007 de weg hervindt in de intensiteit van de witten. In haar laatste uitingen ontkiemt zich al enigszins de lijn naar het nieuwe innovatieve werk.

Naast haar uitgebreide schilders-oeuvre heeft Slaats zich verdiept in diverse disciplines waaronder brons, fotografie, hars-objecten en papiermaterialen. Bovendien speelde zij met het geschreven woord. Het ontdekken van de diverse mogelijkheden  is noodzakelijk gebleken en ligt uiteindelijk ten grondslag aan de bevreemdende en geheel nieuwe driedimensionale werkwijze, de Slaats BLOB art. In de zomer van 2012 presenteerde de kunstenaar haar opmerkelijke contemporary 3D-objecten aan het grote publiek.

 

BLOB OORSPRONG & PROCES

De nieuw door Slaats ingeslagen weg kenmerkt zich als liquid art, niet afgepast in vorm, maar een vertegenwoordiging van drang naar ongebreidelde vrijheid. Het is de interactie van het vergankelijke en het onvoorspelbare van ons huidige tijdperk zoals Slaats dat ervaart. Haar contemporaine objecten zijn grillig van vorm en daarmee verwant aan de belijning zoals we die ook terug zien in de BLOB Architectuur, BLOB Bi-lineair Object, een term die in de negentiger jaren in het leven is geroepen door een Amerikaanse architect. Het Guggenheim Museum in Bilbao is hiervan een schoolvoorbeeld. Als we deze parallel trekken naar de huidige 3D-objecten van Slaats is het niet zo vreemd dat we deze als BLOB art aanmerken.

Tijdens de vervaardiging van een object maakt Slaats gebruik van industriële techniek, haar werkterrein is de fabriek. In een tussenfase van de productie breekt de kunstenaar in op het ontwikkelingsproces. Uit de sterk verhitte poli-substantie, die zijn oorsprong veelal vindt in aard-olie maar ook in recyclede grondstoffen, construeert Slaats haar karaktervolle contourentaal. Het plastische bewerkingsmoment van de materie is kort, vraagt om alertheid en een snelle vorming. Dat is ook wat het spannend maakt en waarom het me zo enorm boeit, aldus Slaats.

Haar nieuw ingeslagen weg is zowel verrassend als bewonderenswaardig te noemen. Het is niet alleen een persoonlijke doorbraak voor de kunstenaar, maar ook in de evolutie van de kunst. De objecten zijn eerlijk en vrij, industrieel materiaal in zijn puurste vorm, afgezet tegen de vergankelijkheid en elementen uit het huidige leven. De BLOB verschaft de aanschouwer een spannende beeldtaal. Een beeldtaal die beroert, vraagtekens plaatst en ons als intermenselijke maatschappij reflecteert.